Video Home Training

Video Home Training

Video Home Training

 

Video Home Training 

‘Ik zie, ik zie, wat u (nog) niet ziet’, met deze regel zou je de kern van Videohometraining (VHT) samen kunnen vatten.

Wanneer  ouders opvoedvragen hebben of spanning bij de opvoeding ervaren, kunnen zij geholpen worden door gesprekken met een hulpverlener. We gebruiken dan de zintuigen: ‘horen en spreken’. Wanneer er echter gebruik gemaakt wordt van VHT maken we met name ook gebruik van ons zintuig ‘zien’. De videohometrainer (VHT’er) helpt ouders namelijk om op een nieuwe manier naar hun kind(eren) te kijken. Het gedrag (initiatief) van het kind is uitgangspunt. Vervolgens wordt gekeken hoe ouders op dit gedrag reageren.

Een VHT’er maakt opnames van alledaagse situaties waarbij ouders en kind(eren) aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een maaltijd of het moment van naar bed brengen. Bij een volgend huisbezoek kijken de ouders en de VHT’er de beelden terug.  De VHT’er heeft hiervoor van tevoren voornamelijk de positieve momenten  geselecteerd. Ouders leren op deze manier te zien welke reacties van hen helpend, ondersteunend zijn voor het kind. De ervaring leert dat ouders hierdoor weer leren genieten van hun taak als opvoeder én concrete handvaten aangereikt krijgen om de sfeer in het gezin te verbeteren.

Agathos biedt zogenaamde kortdurende VHT aan. Dat wil zeggen dat er maximaal vijf keer een opname gemaakt wordt (de VHT’er zal daarvoor ongeveer een half uur in huis zijn). Voor de bespreking van de beelden wordt  anderhalf uur gerekend. VHT kan als op zichzelf staand traject worden gegeven, maar ook parallel aan de (al aanwezige) ambulante hulpverlening. Voor  het omgaan met het beeldmateriaal  geldt een privacyreglement.

Meer informatie kunt u lezen op onze teamwebsite of contact opnemen met Jos Schuurman, Videohometrainer T. 06-51279182 E. j.schuurman@leliezorggroep.nl

http://www.agathos-hulpverlening.nl/apeldoorn/ons-hulpaanbod/video-home-trainingen

 

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 26 40 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.