Verwijzers | Agathos hulpverlening

verwijzers

Verwijzers

Heeft u behoefte aan advies voor uw cliënt / patiënt? Wilt u iemand doorverwijzen voor opvoedbegeleiding of intensieve hulp? Agathos biedt ambulante hulpverlening aan mensen met psychische, psychiatrische, sociale en/of verstandelijke beperkingen. Wij bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.

Meteen contact of aanmelden
Per mail of telefonisch via 010 2640 777.

Intensieve Ambulante Hulpverlening

Persoonlijke, relationele of gezinsproblemen kunnen tot onveilige situaties leiden. Gezinnen met problemen bieden wij een breed pakket, van opvoedondersteuning tot langer durende begeleiding. Onze cliënten met een beperking leren wij praktische vaardigheden. De ondersteuning die wij bieden is gericht op het versterken van de zelfregie, het opbouwen van een steunend netwerk en het voeren van casusregie. Daarbij vinden wij het cruciaal dat de probleemsituatie in zijn geheel wordt aangepakt, bij voorkeur binnen en met maximale steun vanuit de eigen sociale omgeving.

Onze hulpverleners

Onze hulpverleners zijn minimaal Mbo+ geschoold, de meeste zijn HBO geschoold en werken vanuit het Oplossingsgericht werken en Sociale netwerkversterking en zijn (indien van toepassing) SKJ-geregistreerd. 
Ons complete hulpaanbod vindt u hier.

Wachtlijst

Er is op dit moment geen wachtlijst.

Contact team Apeldoorn         

Agathos ambulante hulpverlening
Bovenkruier 47
7323 AJ, Apeldoorn
T 010 264 07 77
Gerjanneke Polinder (maandag en vrijdag)/ Jacoline Roos (dinsdag, woensdag en donderdag)
E aanmeldingenapeldoorn@leliezorggroep.nl

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 26 40 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.