Cursus Picto perfect

Gezinnen

Cursus Picto perfect

Cursus Picto Perfect
(meer structuur in het leven van uw kind)

Agathos ambulante hulpverlening organiseert woensdagavond 21 maart 2018 in Goes weer een cursusavond voor ouders over het bieden van structuur aan hun kind door middel van pictogrammen.

Soms hebben kinderen meer dan gemiddeld structuur nodig. Ouders of verzorgers kunnen hen daarbij helpen met pictogrammen. Dit zijn afbeeldingen van hun dagritme of de taken die ze moeten uitvoeren. Een systeem met pictogrammen kan kinderen meer rust en energie geven, meer zelfstandigheid bijbrengen en bovendien opvoeders meer ruimte geven om ook andere dingen met hun kind te doen.

Deze cursus is geschikt voor o.a. ouders die het lastig vinden om zelf een systeem met pictogrammen op te zetten. Ouders die zich afvragen of pictogrammen in hun situatie helpend zijn of die het moeilijk vinden om het werken met pictogrammen vol te houden.

Kosten
De kosten voor deze cursusavond bedragen € 35 per ouder of € 40 per ouderpaar. Dit is te betalen vanuit het PGB van uw kind.

Bijeenkomst
Datum: D.V. woensdag 21 maart 2018
Tijd: vanaf 19:30
Locatie: Kantoor Agathos, Laagewei 9, 4464 AK in Goes

Meer informatie?
Voor vragen en aanmeldingen kunt u mailen naar pictoperfect@leliezorggroep.nlof bellen naar 06 10 00 43 48
Agathos ambulante hulpverlening
Agathos is een reformatorische zorgor­ganisatie. Agathos is er voor iedereen die zorg nodig heeft.

Noot voor de redactie
Wanneer u vragen heeft over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met a.vandijke@leliezorggroep.nl

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.