Willemieke Blok zoekt eenvoudige oplossing bij gezinsproblematiek

Willemieke Blok zoekt eenvoudige oplossing bij gezinsproblematiek

Willemieke Blok zoekt eenvoudige oplossing bij gezinsproblematiek

Gezinshulpverlener Willemieke Blok komt in beeld wanneer er signalen zijn dat een gezin niet lekker draait. "Mijn christelijke achtergrond wekt vertrouwen bij gezinnen met een meer orthodoxe geloofsovertuiging. Deze mensen vragen niet snel hulp bij reguliere hulpverleners." Blok werkt namens Agathos Hulpverlening vanuit het centrum Jeugd en Gezin in Gouda met opgroeiende kinderen en hun ouders. 

Wil je je werkplek beschrijven? 

"Ik kom veel bij gezinnen thuis. Via de school of het sociale team kom ik met zo'n gezin in contact. Het eerst gesprek is met de ouders en in de vervolgafspraken betrek ik er zoveel mogelijk gezinsleden bij. Die gesprekken vinden veelal plaats in de huiskamer."

Welk woord past het beste bij jouw werk? 

"Maatwerk, waarbij ik het proces begeleid zodat de gezinsleden onderling tot een plan komen om de sfeer of de situatie thuis te verbeteren. Gezinsleden bedenken bijvoorbeeld samen wat ze kunnen doen om te zorgen dat het 's avonds aan tafel gezelliger is. Zo was er laatst een kind dat aangaf dat hij graag weer een stickerkaart wilde. Het hielp hem als hij dagelijks een sticker mocht plakken bij goed gedrag. Maatwerk houd ook in dat ik kan aansluiten bij de christelijke geloofsovertuiging. Ouders hoeven mij niet uit te leggen waarom zij er waarde aan hechten dat hun kind netjes aan tafel zit als er wordt voorgelezen uit de Bijbel. Of dat ze bidden voor het eten. Inhoudelijk past het woord ‘opvoedingsondersteuning’ ook goed. Vaak gaan de vragen over hoe ouders ongewenst gedrag van hun kind kunnen begrenzen. Ook kan ik ouders leren hoe zij kunnen omgaan met de angst of boosheid van hun kind."

Als je iets mag vernieuwen in je werk dan is dat? 

"We leven in een tijd dat kinderen die wat drukker zijn of om andere redenen probleemgedrag vertonen snel een diagnose gesteld krijgen. Ik merk dat ouders daar soms tegen aan lopen en zich afvragen wat de voor- en nadelen zijn van een diagnose. Door te kiezen voor een oplossingsgerichte benadering kom je vaak ook een eind in de goede richting. Bespreken wat er speelt en het gesprek beginnen met de vraag: ‘wat gaat goed binnen het gezin en wat is al helpend?’ maakt ouders en kinderen bewust dat ze zelf ook veel goed doen en dat ze in staat zijn om eigen regie te voeren."

Waar denk je dat je over vijf jaar werkt? 

"Nog steeds als gezinshulpverlener bij Agathos in Gouda, want ik geniet ervan om te zien hoe een gezin in een kort traject van vijf tot tien ontmoetingen echt veranderingen tot stand kan brengen. De rol van hulpverlener is daarbij sterk veranderd. We stimuleren de ouders en kinderen om actief mee te denken over oplossingen voor hun probleem. Ik begeleid vooral dat proces."

Wat denk je dat er belangrijker gaat worden in je werk de komende jaren?

"Ik denk dat de aandacht voor veiligheid van kinderen belangrijker wordt. De aandacht voor de Meldcode huiselijk geweld en het vroegtijdig signaleren is iets wat ik persoonlijk ook heel belangrijk vind. Een valkuil is dat we als jeugdzorgwerkers pas laat signalen bespreekbaar maken. Daardoor stapelen de problemen zich op en is het ook lastiger om een gesprek aan te gaan. Kom je in een gezin met een kruipend kind en ontbreekt het traphekje in huis, dan is het goed om dit meteen te benoemen. Zo'n gesprek waarin je aangeeft wat je opvalt, hoeft dan ook nog niet beladen te zijn. Zeker niet als bij een volgend bezoek blijkt dat de ouders een traphekje hebben geplaatst."

Dit interview is geschreven door de Community Andere handen en met toestemming op onze website geplaatst. Andere handen community betrekt medewerkers bij de toekomst van hun vak. Ze versterkt professionals voor de arbeidsmarkt van morgen. 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.