Agathos biedt ook komende twee jaar hulp aan bewoners Ef5

Agathos biedt ook komende twee jaar hulp aan bewoners Ef5

Agathos biedt ook komende twee jaar hulp aan bewoners Ef5

Agathos hulpverlening en het begeleid wonen-project Ef5 zetten hun samenwerking ook de komende jaren voort. Donderdag 30 maart zetten vertegenwoordigers van beide organisaties de handtekening onder een nieuwe tweejarige overeenkomst. De komende twee jaar zullen we de samenwerking weer met veel enthousiasme voortzetten.

Stichting EF 5 is een protestants christelijk ouderinitiatief tot het oprichten en in stand houden van een woonvoorziening voor jongvolwassenen met een stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS) en/of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De grondgedachte van Ef5 is om een veilige leef- en woonomgeving te creëren voor jong volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum of een niet aangeboren hersenletsel. De bewoners dienen de mogelijkheden aangereikt te krijgen en gestimuleerd te worden om zich te ontplooien op het geestelijke, maatschappelijke en sociale vlak.

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst wordt de zorg en ondersteuning verleend door zorgaanbieder Agathos (onderdeel van Leliezorggroep) en uitgevoerd door een enthousiast team hulpverleners. De begeleiding is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoners in de woon- en leefsituatie en is op vaste tijden in de gemeenschappelijke ruimte bereikbaar, zowel telefonisch, als fysiek.

Het bestuur van Ef5 is zeer tevreden over de wijze waarop de begeleiding door de hulpverleners van Agathos vorm gegeven wordt aan de bewoners van Ef5. Agathos Ambulante hulpverlening is op haar beurt enthousiast over de wijze waarop het ouderinitiatief vorm gegeven wordt en waardeert de goede verstandhouding met het bestuur. Agathos Ambulante hulpverlening ziet het als opdracht om jongvolwassenen met een hulpvraag zo goed mogelijk te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren en levert daar graag een actieve bijdrage aan!

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.