Lelie zorggroep opnieuw aanbieder WMO-zorg in Rotterdam

Lelie zorggroep opnieuw aanbieder WMO-zorg in Rotterdam

Lelie zorggroep opnieuw aanbieder WMO-zorg in Rotterdam

Rotterdamse ouderen en Rotterdammers met een lichamelijke beperking kunnen ook de komende jaren weer een beroep doen op WMO-voorzieningen van Lelie zorggroep. We zijn blij dat de gemeente Rotterdam Lelie zorggroep opnieuw een belangrijke rol heeft gegeven als aanbieder binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Lelie zorggroep is al jaren een van de vaste aanbieders van voorzieningen als huishoudelijke hulp en dagbesteding in de Havenstad. Deze zorg wordt betaald vanuit de gemeente. In Rotterdam maken honderden mensen hier gebruik van. We zijn blij dat we de zorg en hulpverlening voor hen kunnen voortzetten en trots op onze gemotiveerde medewerkers die zich hiervoor inzetten. 

Sociaal lunchen

Lelie zorggroep opent deze maand een tweede locatie van lunchroom De Specialiteit. Dankzij dit innovatieve concept blijven de restaurants van onze verpleeghuizen bruisen van de activiteit. En tegelijkertijd kunnen Rotterdammers met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt er werken aan een zinvolle dag. Sociaal lunchen noemen we dat. De gemeente ondersteunt het project van harte en heeft ook hiervoor subsidie gegeven. Zie de website voor meer informatie of kom eens kijken in De Specialiteit van De Burcht in het Lage Land. 

Overige doelgroepen

Lelie zorggroep biedt in Rotterdam ook hulp aan kinderen, jongeren, verstandelijk beperkten en mensen met psychologische problematiek. Dat willen we blijven doen. Soms als onderaannemer van een grotere aanbieder voor dit soort hulpverlening, maar altijd vanuit onze eigen aanpak waarbij we bij mensen thuis komen.

Ons aanbod in Rotterdam

Een deel van het zorgaanbod van Lelie zorggroep in Rotterdam wordt betaald vanuit de gemeente. Denk daarbij aan huishoudelijke ondersteuning, intensieve ambulante hulpverlening bij cliënten thuis, dagbesteding en het werken bij de lunchrooms van De Specialiteit. Dankzij dit aanbod helpt Lelie zorggroep inwoners van Rotterdam en omstreken om zo lang mogelijk te blijven participeren in de samenleving. Van jong tot oud en in combinatie met intensievere zorg zoals verpleging en verzorging aan huis en verpleeghuiszorg die door verzekeraars en de rijksoverheid worden betaald. Kijk op onze website voor meer informatie over ons aanbod. Wij helpen u graag.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.