Agathos en corona | Agathos hulpverlening

Werkboek eenzaamheid

Agathos en corona

Het coronavirus waart momenteel in Nederland rond. Wij doen er uiteraard alles aan om te voorkomen dat cliënten of medewerkers zullen worden besmet. Op deze site informeren we u over de maatregelen die we hebben genomen en hoe u kunt bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van het virus.

Agathos maakt onderdeel uit van Lelie zorggroep. Binnen Lelie zorggroep is er een landelijk team gevormd ter preventie en monitoring van het coronavirus. Dit team draagt zorg voor actuele en adequate protocollen, informatie en communicatie, zowel naar cliënten, mantelzorgers als medewerkers en vrijwilligers. We handelen hierbij in nauw overleg met de GGD's, het RIVM, overheden en alle zorgaanbieders. Op regionaal niveau staan wij in verbinding met het ROAZ, GHOR en andere samenwerkingspartners.

Om onze cliënten te informeren over de maatregelen die we nemen als Lelie zorggroep hebben we op 6 maart een brief gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Hebt u de brief niet ontvangen, dan kunt u deze hier lezen. Later hebben we een brief gestuurd naar al onze cliënten die thuis zorg of hulp ontvangen. Deze brief leest u hier (16 maart) en hier (23 maart).

Veelgestelde vragen

In hoeverre kan de zorg- en hulpverlening op de normale manier doorgaan?

Agathos doet er alles aan om de hulp zoveel mogelijk voort te zetten. Waar wij in overleg met de cliënt de hulp digitaal of telefonisch kunnen leveren, doen wij dit. Mocht dit veranderen dan informeren wij u uiteraard.

Welke maatregelen neemt Agathos om te voorkomen dat medewerkers elkaar of cliënten kunnen besmetten?

Medewerkers met verkoudheidsklachten en/of koorts blijven thuis. Daarnaast vragen we al onze medewerkers extra te letten op hygiëne zoals handen wassen, even geen handen geven bij ontmoetingen en niezen in de elleboog. Onze cliënten vragen wij het te melden als zij klachten hebben. Zo kunnen we beschermende maatregelen nemen bij het verlenen van de hulp.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

U kunt helpen door frequent de handen te wassen, af te drogen in papieren doekjes, bij verkoudheid papieren zakdoekjes te gebruiken, niezen en hoesten in de binnenzijde van de elleboog en niet in de hand. Daarnaast vragen we iedereen om zo min mogelijk in fysiek contact te komen met de oudere doelgroep. Helpt u mee?

Ik heb een brief van jullie gekregen, wordt mijn begeleiding nu afgebouwd? 

Door de huidige uitzonderlijke omstandigheden kan het zo zijn dat de zorg niet meer volledig geleverd kan worden. In afstemming met u wordt er dan gekeken of er bepaalde zaken door anderen dan de hulpverleners kunnen worden gedaan. Door de zorg op sommige punten af te bouwen, kan uiteindelijk de strikt noodzakelijke zorg beschikbaar blijven.

Als de hulp moet worden afgebouwd, wordt er contact met u opgenomen.

Ik zou zelf wel een steentje willen bijdragen aan de bestrijding van deze crisis. Kunnen jullie hulp gebruiken?

Jazeker! Wij zijn hard op zoek naar mensen met of zonder zorgachtergrond die wij kunnen inzetten om onze cliënten de beste zorg te kunnen blijven bieden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.werkenbijleliezorggroep.nl/extraheld

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.