Casusregie ZZRJ

Agathos hulpverlening

Agathos hulpverlening

Agathos helpt jongeren, kinderen, volwassenen en gezinnen die vast (dreigen te) lopen. Hulp en begeleiding die bij u past!

Casusregie ZZRJ

Zeeuwse zorg rondom jeugd is een samenwerkingsverband van verschillende jeugdhulporganisaties in de provincie Zeeland. Wij werken intensief met elkaar samen om de beste hulp rondom jeugd te organiseren. In deze folder vindt u meer informatie over hoe onze organisaties samen één werkwijze voor casusregie hebben vormgegeven.

Wat is casusregie?
Een casusregisseur heeft in samenwerking met een gezin de regie over de dagelijkse hulp en ondersteuning. Als veel hulpverleners samenwerken met een gezin, kan het soms moeilijk zijn om het overzicht te bewaren en te zorgen dat iedereen goed samenwerkt. De casusregisseur is de contactpersoon voor het gezin en is steeds degene die met het gezin en de hulpverlening communiceert. De casusregisseur is verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van één gezinsplan met betrokkenen en zorgt voor coördinatie, begeleiding, volgen en toezien van het planmatig en doelgericht inzetten van (jeugd-)hulp voor jeugdigen en hun gezin. Het analyseren van situaties waar sprake is van kinderen met opgroei-/opvoedings-/veiligheidsproblematiek, het omzetten van de analyse naar concrete doelen en inzet van de juiste hulp. De jeugdhulpaanbieders Agathos, Educonsult, Klaver4 en Timon bieden vanuit ZZRJ allemaal casusregie. Wij kiezen er binnen ons samenwerkingsverband ZZRJ voor om dat allemaal op dezelfde manier te doen. Op die manier helpen wij elkaar om steeds de beste kwaliteit van hulpverlening te kunnen bieden, wachtlijsten kort te houden en een eenduidige werkwijze richting gemeenten te kunnen bieden.

Samen1plan
Voor hulpverleningstrajecten waarbij goede samenwerking tussen de jeugdige, het gezin en meerdere betrokkenen van belang is, werken wij met Samen1Plan. Bij casusregie gebruiken wij Samen1plan altijd. De casusregisseur richt samen met het gezin het dossier in Samen1plan in en stelt een gezinsplan op. Doelen van verschillende betrokken hulpverleners worden hierin opgenomen per domein. Zo wordt het voor iedereen inzichtelijk waar aan gewerkt wordt. Bij evaluatiemomenten kan op die manier per doel inzichtelijk worden gemaakt hoe de voortgang is.

Meer informatie, contact of vragen? Kijk op www.zeeuwsezorgrondomjeugd.nl/casusregie

Bevelanden

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.