Exclusiecriteria | Agathos hulpverlening

Agathos hulpverlening

Agathos hulpverlening

Agathos helpt jongeren, kinderen, volwassenen en gezinnen die vast (dreigen te) lopen. Hulp en begeleiding die bij u past!

Exclusiecriteria

Bij onderstaande criteria heeft het onze voorkeur om door te verwijzen naar andere instellingen die gespecialiseerd zijn in deze problematiek:

  • Ernstige psychiatrische problematiek zonder noodzakelijke behandeling
  • Crisisgevoeligheid waarbij 24-uurs zorg (fysieke nabijheid) noodzakelijk is
  • Ernstige verslaving/middelengebruik
  • Ernstig gevaar voor zichzelf en/of de omgeving
  • Eetstoornis
  • Dakloosheid
  • Taalbarrière (tenzij er een passende oplossing geboden kan worden zodat de effectiviteit van de hulpverlening niet in het geding komt)

We zijn altijd bereid in gesprek te gaan over een maatwerkoplossing als de expertise geborgd is.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.