Aandacht voor 'Stop eenzaamheid zelf' in Nederlands Dagblad

Aandacht voor 'Stop eenzaamheid zelf' in Nederlands Dagblad

Aandacht voor 'Stop eenzaamheid zelf' in Nederlands Dagblad

Gemeenten, vrijwilligersorganisaties, kerken en buurthuizen moeten veel meer gebruik maken van de eigen kracht van mensen in eenzaamheid. Die oproep doet onze innovatieadviseur Baukelien Izelaar vandaag in het Nederlands Dagblad in reactie op een opinieartikel waarin wordt opgeroepen campagnes te ontwikkelen die mensen zelf in actie laten komen tegen hun eenzaamheid. Mooi dat hier in deze krant aandacht voor is. We hopen dat de oproep weer nieuwe initiatieven op gang zal brengen om meer te doen dan eenmalige acties voor mensen in eenzaamheid. 

Meer informatie over onze methode: www.stopeenzaamheidzelf.nl  

Lees hier het opiniearitkel:

Ga de eigen eenzaamheid te lijf

Is dat niet wat te makkelijk gezegd? Stop eenzaamheid zelf! Het lijkt alsof je zegt: ‘Zoek het zelf maar uit’! Toch hebben we er bewust voor gekozen onze methode en gelijknamige website deze titel mee te geven. Carmen van Andel riep in het Nederlands Dagblad (11 december 2020) op om campagnes te ontwikkelen die laten zien wat mensen zelf kunnen doen om uit de eenzaamheid te komen. Want goedbedoelde acties, zoals mensen samenbrengen voor etentjes of activiteiten werken niet.

Zo’n afwijkende campagne, ‘Stop eenzaamheid zelf’, hebben wij al sinds 2014 in huis en voorziet in een behoefte onder onze cliënten. De afgelopen jaren werd de methode tweehonderd keer per jaar aangevraagd. In de methode word je zelf als het ware ondernemer van je eigen eenzaamheid. Je gaat zelf aan de slag met je eenzaamheidsgevoelens. Dit betekent niet dat iemand na een paar weken ineens een boel vrienden heeft, dat sluit misschien niet eens aan bij de behoeften. Wel leren mensen met behulp van een werkboek contacten aan te gaan en relaties te verdiepen.

De methode bestaat uit een werkboek waar mensen die zich eenzaam voelen, zelf mee aan de slag kunnen. Daarnaast is de gelijknamige website gelanceerd met informatie voor zowel de doelgroep als de omgeving. Het werkboek gaat in veertien weken allerlei thema’s bij langs, zoals: hoe vergroot je je eigen netwerk en de invloed van eigen gedachten en verwachtingen? Naast informatie krijgen deelnemers ook praktische opdrachten.

'Doorbreek uw eigen verlegenheid en ga het gesprek eens aan.'
Zo’n methode was hard nodig om iets te kunnen met de signalen die wij ontvingen van onze medewerkers in de thuiszorg. Zowel de hulp bij het huishouden, de wijkverpleging als de ambulante hulpverlening ontving veel signalen van eenzaamheid, maar het ontbrak hun aan tijd er actief mee aan de slag te gaan. Duidelijk was voor ons dat eenzaamheid bij de bron aangepakt moest worden, namelijk bij de eenzame mens zelf. ‘Stop eenzaamheid zelf’ biedt daarin een uitkomst.

confronterend

‘Het geeft beter inzicht in jezelf, wat je kan doen en hoe je dat kan doen’, zegt een van de deelnemers. Een andere gebruiker geeft - terecht - aan dat het ook confronterend is erachter te komen hoe je persoonlijke situatie heeft geleid of kan gaan leiden tot eenzaamheid. ‘De opening om contact te maken heb ik veel geoefend en dat zit nu echt in mijn systeem.’

Over het algemeen geldt dat als mensen de tijd nemen hier actief mee aan de slag te gaan, ze zich meer bewust worden van hun situatie en met andere ogen en oren om zich heen gaan kijken. Het waardevolle aan de methode is positiever in het leven staan.

samen

Voor sommigen is het pittig om zo’n werkboek alleen te doorlopen. Daarom is Agathos een samenwerking aangegaan met NPV zorg voor het leven en Hiphelpt Veenendaal. Getrainde vrijwilligers van deze organisaties kunnen de gebruikers van het werkboek begeleiden. Het mooie is dat via die weg ook veel meer mensen in aanraking komen met de methode. Want de methode bij de juiste doelgroep krijgen, blijft een uitdaging, merken wij. Is het taboe toch te groot? Durven we het gesprek erover niet te beginnen? Is het makkelijker om te investeren in losse activiteiten dan mensen aan te sporen zelf het initiatief te nemen uit hun eenzaamheid te komen?

oproep

Daarom een oproep: of u nu raadslid bent, lid van een kerkenraad, een buurthuis of een andere vrijwilliger: doorbreek uw eigen verlegenheid en ga het gesprek eens aan. U hoeft niet met lege handen te gaan, want de methode is al beschikbaar. Vraag hem op en pas deze toe bij uzelf of in uw omgeving. Wil je als vrijwilliger aan de slag? Via de website stopeenzaamheidzelf.nl kan je je aanmelden voor de e-training of het werkboek zelf aanvragen. Zo stoppen we eenzaamheid samen.

Het werkboek Stop eenzaamheid zelf is een initiatief van Agathos Ambulante Hulpverlening in samenwerking met de NPV zorg voor het leven en Hiphelpt Veenendaal; het werkboek is voor christenen en niet-christenen; desgewenst kan als bijlage ‘wat zegt de Bijbel over mij’ besteld worden om er vanuit christelijk perspectief naar te kijken

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.