Nabestaanden vinden herkenning in appgroepen

Nabestaanden vinden herkenning in appgroepen

Nabestaanden vinden herkenning in appgroepen

Agathos, NPV en Als kanker je raakt werken samen in lotgenotencontact per app

Agathos hulpverlening, NPV – zorg voor het leven en stichting Als Kanker je raakt werken samen aan digitaal lotgenotencontact na het verlies van een partner. De organisaties borduren daarmee voort op de eerste positieve ervaringen van Agathos hulpverlening met dit aanbod.

In het afgelopen jaar bracht Agathos al 79 nabestaanden bij elkaar in vijftien verschillende Whatsappgroepen. De christelijke hulpverleningsorganisatie signaleerde een behoefte onder cliënten die met verlies werden geconfronteerd om onderling ervaringen te delen. ‘Omdat er geen passend aanbod was, hebben wij samen met een aantal ervaringsdeskundigen de Whatsappgroepen opgezet. De groepen voorzien in erkenning en herkenning van elkaars vragen’, vertelt Emelia van de Voorde, regiomanager bij Agathos hulpverlening, onderdeel van Lelie zorggroep. ‘Wij geloven in de kracht van delen bij verdriet en verlies en zien de gevolgen als die mogelijkheden er niet zijn.  Met het faciliteren en ondersteunen van het lotgenotencontact bij rouw hopen wij dat er in de toekomst minder professionele hulp nodig is. Vanaf het moment dat we een beetje ruchtbaarheid gaven aan het initiatief stroomden de aanmeldingen binnen. Blijkbaar leefde deze behoefte breder.’

Door samen te werken met de NPV en Als kanker je raakt kunnen meer lotgenoten bij elkaar worden gebracht. Daarnaast is het mogelijk om lotgenoten met vergelijkbare ervaringen bij elkaar in een groep samen te brengen.

‘Deelnemers van ontmoetingsdagen geven vaak aan dat zij behoefte hebben aan intensiever contact met lotgenoten, naast het bezoeken van de dagen die door de stichting worden georganiseerd. WhatsApp groepen zullen zeker in deze behoefte voorzien. Door de samenwerking kunnen we meer mensen bereiken uit de doelgroep van nabestaanden en door onze verschillende expertise op het gebied van rouw en verlies vullen we elkaar aan’, zegt Pauline Aalbers, coördinator bij Als Kanker je Raakt.

‘Eén van de speerpunten van de NPV is eenzaamheid bestrijden. Nabestaanden in verbinding brengen om samen een weg te zoeken in hun rouw, past daar goed bij’, vult Diederik van Dijk, directeur van de NPV aan.

Deelname aan de groepen is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend aanmelden via de website van Agathos.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.