Cursus Picto Perfect

Werken met waardering, dat doen we bij Agathos. Beleef mee hoe we waardering brengen bij onze collega's!

Stap in de bus!

Agathos hulpverlening

Agathos hulpverlening

Agathos helpt jongeren, kinderen, volwassenen en gezinnen die vast (dreigen te) lopen. Hulp en begeleiding die bij u past!

Cursus Picto Perfect

Agathos ambulante hulpverlening organiseert regelmatig een cursusavond voor ouders over het gebruik van pictogrammen. Pictogrammen zijn een hulpmiddel om structuur te bieden aan kinderen. U leert tijdens deze avond te werken met pictogrammen in uw gezin!

Wat is het pictosysteem?

Soms hebben kinderen meer dan gemiddeld structuur nodig. Ouders of verzorgers kunnen hen daarbij helpen met pictogrammen. Dit zijn duidelijk visuele afbeeldingen van hun dagritme of de taken die ze moeten uitvoeren. Een systeem met pictogrammen kan kinderen meer rust en energie geven, meer zelfstandigheid bijbrengen en bovendien opvoeders meer ruimte geven om ook andere dingen met hun kind te doen.

Voor wie?

Voor onder andere ouders die het lastig vinden om zelf een systeem met pictogrammen op te zetten. Ouders die zich afvragen of pictogrammen in hun situatie helpend zijn of die het moeilijk vinden om het werken met pictogrammen vol te houden.

Kosten

De kosten voor deze cursusavond bedragen € 35,- per ouder of € 40,- per ouderpaar.

Meer informatie?

Voor vragen en aanmeldingen kunt u mailen naar pictoperfect@leliezorggroep.nl of bellen naar (010) 264 07 77. U kunt ook de flyer Picto Perfect downloaden.

 

 

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.