Mantelzorgondersteuning

begeleider en client laptop

Mantelzorgondersteuning

Veel mensen zetten zich belangeloos in voor anderen: ouders zorgen voor een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, partners geven elkaar zorg bij chronische lichamelijke of psychiatrische ziekte, kinderen zetten zich in voor een vader of moeder die langzaamaan steeds meer hulp nodig heeft. Dit kan veel voldoening geven en de band tussen de betrokkenen versterken. Het effect kan zijn dat een zieke (langer) thuis blijven wonen.
Er kan ook een keerzijde zitten aan de zorg voor een naaste. Door deze zorg, die we mantelzorg noemen, kunnen de ‘normale’ verhoudingen veranderen en uit evenwicht raken. De zieke is meer afhankelijk van de gezonde dan andersom. Ouders kunnen andere kinderen in een gezin niet de aandacht geven die ze nodig hebben. Mantelzorgers lopen het risico psychisch of lichamelijk overbelast te raken.

Speciaal voor mantelzorgers organiseert Agathos bijeenkomsten rondom thema’s die de mantelzorg aangaan; hierbij werken we samen met lokale partners. Ook ondersteunen wij mantelzorgers die overbelast (dreigen te) raken.

Aanbod Agathos

Mantelzorgtelefoon

Bij onze mantelzorgtelefoonlijn kunnen mantelzorgers terecht voor een luisterend oor, advies en informatie en praktische hulp.
De mantelzorglijn is telefonisch of per e-mail bereikbaar: 0900 2244777, mantelzorg@leliezorggroep.nl.

Respijtzorg thuis

Voor mantelzorgers die bijzondere zorg bieden kan Agathos professionele vervanging verzorgen. Bijvoorbeeld bij de verzorging van naasten waarbij verzorgende of verpleegkundige handelingen verricht moeten worden of wanneer er sprake is van een ernstige handicap of van een ernstig psychiatrisch probleem. Deze professionele vervanging van de mantelzorger kan variëren van een aantal uren per week gedurende langere tijd tot een groot aantal uren in korte tijd.

Mantelzorgondersteuning

Van mantelzorgers kan veel gevraagd worden waardoor overbelasting dreigt en lichamelijke, psychische of gedragsmatige klachten kunnen ontstaan. Agathos biedt ondersteuning, gericht op het vergroten van de draagkracht van de mantelzorger. Door individuele gesprekken krijgt de mantelzorger inzicht in het eigen handelen en leert hij / zij vaardigheden om het op een gezonde manier vol te houden.

Meer informatie over Mantelzorg

www.mezzo.nl 
www.expertisecentrummantelzorg.nl

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.