SCHIP-Therapie

Agathos hulpverlening

Agathos hulpverlening

Agathos helpt jongeren, kinderen, volwassenen en gezinnen die vast (dreigen te) lopen. Hulp en begeleiding die bij u past!

Vader zoon
jongeren
Gezinnen

SCHIP-Therapie

Hulp aan ouders bij een (v)echtscheiding.
Wanneer een echtscheiding verandert in een vechtscheiding komen veel emoties los, met de nodige risico’s voor kinderen. In de SCHIP-aanpak is aandacht voor het verlies dat beide (ex)partners geleden hebben en de emoties die dit met zich meebrengt. Met SCHIP-therapie leren ex-partners gezamenlijk invulling te geven aan het ouderschap.

Traject

Het SCHIP-traject bestaat uit ongeveer 12 gesprekken met beide ouders onder begeleiding van een geschoolde therapeut. Er worden 5 fases doorlopen. Bij elke fase horen thuiswerkopdrachten.

Fases

Samenkomen:
De wederzijdse verwachtingen en teleurstellingen worden uitgesproken en gehoord.

Conflicthantering:
De verliezen en conflicten worden besproken aan de hand van specifieke modellen.

Helpen Horen
In deze fase staat het kijken naar jezelf en luisteren naar de ander centraal.

Integratie
Erkenning van eigen rouw en partner rouw wordt besproken.

Partnerschap
Als ex-partners geef je invulling aan het gezamenlijke ouderschap.

SCHIP-Therapie iets voor u? Neem contact met ons op!

 

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.