Ons team | Agathos hulpverlening

eHealth toepassingen

Agathos zet eHealth toepassingen zoals beeldbellen in voor de ambulante hulpverlening.

Bekijk het filmpje over eHealth

Ons team

Ons team bestaat uit 15 collega's in de functie van ambulant hulpverlener, senior ambulant hulpverlener en jeugdhulpverlener. 

Ambulant hulpverleners bij Agathos zijn opgeleid om mensen die vast zijn gelopen op sociaal en psychisch gebied te ondersteunen in het omgaan met hun problematiek in de structuur van alle dag. Zij kunnen o.a. helpen bij praktische zaken, zoals het weer oppakken van koken, meegaan naar een doktersbezoek of samen zoeken naar passende daginvulling of aanvullende zorg. Daarnaast zijn ambulant hulpverleners uiteraard gespreksvaardig en hebben zij uitgebreide kennis van problematiek en aandoeningen. Om ambulant hulpverlener bij Agathos te zijn moet je MBO+ zijn opgeleid. 

Onze senior ambulant hulpverleners zijn HBO+ opgeleid en weten hoe methodisch te ondersteunen bij meer complexiteit in de problematiek. Dit geldt zowel voor de cliënt als voor de naasten en de omgeving van de cliënt. Zij kunnen bijvoorbeeld ouders ondersteunen in de soms pittige opvoeding van kinderen met een ontwikkelingsproblematiek, zoals ASS of ADHD. Ook voor volwassenen met psychiatrische of psychische problematiek kan een senior ambulant hulpverlener ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door inzichtgevende gesprekken, waarbij methodieken worden gebruikt die aansluiten bij de krachten van de cliënt en de problematiek die speelt. Ook nemen de senior ambulant hulpverleners een regierol op zich als dat nodig is. Dat betekent dat ze de spil zijn in de hulpverlening en daarvoor contacten leggen en onderhouden met diverse instanties om de cliënt heen. De meeste collega's in ons team zijn Senior ambulant hulpverleners. 

Jeugdhulpverleners zijn HBO+ of wetenschappelijk opgeleide collega's die verbonden worden aan iedere jeugdcasus of casussen waar jeugdigen bij betrokken zijn. In sommige situaties zijn ze op de voorgrond aanwezig, in andere juist op de achtergrond, ter ondersteuning van collega's. Alle jeugdhulpverleners zijn SKJ geregistreerd, wat wil zeggen dat zij voldoen aan de eisen van het Kwaliteitsregister Jeugd. Jeugdhulpverleners werken indien van toepassing graag nauw samen met andere instanties voor jeugdhulpverlening of andere doeleinden. 

In ons team werken we nauw samen met elkaar. Wij wegen zorgvuldig af welke hulpverlener past bij uw situatie of die van uw kind.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.