Wat is een aanmeldcoördinator?

Gezinnen

Wat is een aanmeldcoördinator?

Binnen Agathos werken wij in regio's, elke regio heeft hierin zijn eigen aanmeldcoördinator.De aanmeldcoördinator is iemand bij wie alle nieuwe aanmeldingen binnen komen, vaak wordt daarna een eerste (telefonisch) contact gelegd.

Vervolgens wordt de nieuwe aanmelding op onze aanmeldlijst geplaatst, zodra een van de IAH'ers ruimte heeft wordt er gestart met de hulpverlening. Als de aanmeldlijst wat langer is, wordt er vaak al een intake gedaan door de aanmeldcoördinator, zodat het dossier gereed is en er een eerste contact met de hulpverlening wordt gelegd.

Voor de zorg van Agathos heeft u een zorgopdracht nodig vanuit de gemeente.Wanneer u een vraag over een kind/jongere, jonger dan 18 jaar, dan kunt u een zorgopdracht via de Jeugdwet aanvragen bij het Centrum Jeugd en Gezin in uw gemeente.

Heeft u een vraag voor een volwassene dan wordt de zorg gefinancierd vanuit de WMO. Hiervoor geldt dat u een eigen bijdrage moet betalen bij het CAK. Deze zorgopdracht kunt u aanvragen bij de afdeling WMO bij uw gemeente.

Zodra uw zorgopdracht binnen is kunnen wij starten met de hulpverlening.

Heeft u hierover nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de aanmeldcoördinator.
Zie voor verdere gegevens http://www.agathos-hulpverlening.nl 

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.