Huisarts schrijft geen pillen, maar welzijn voor

Huisarts schrijft geen pillen, maar welzijn voor

Huisarts schrijft geen pillen, maar welzijn voor

Bodegraven-Reeuwijk betaalt schakelfunctionaris bij proef. Lelie zorggroep (Agathos) stelt medewerker hiervoor beschikbaar.

Een patiënt met problemen is er soms bij gebaat om actief te worden. Beter dan een pot pillen kan de huis-arts dan 'welzijn op recept' voorschrijven. Huisartsen in Bodegraven doen mee aan een proef.

 

"Wat is de naam van mijn functie?'' Eva van Rooijen weet het zelf ook niet precies. Ze werkt dit jaar - betaald door de gemeente - bij de Bodegraafse huisartsen Martijn Daniels en Hans van den Brule om hen te ondersteunen bij de proef met 'welzijn op recept'. In het gesprek met de huisartsen, waarbij ook coördinator Petra van den Berg (werkzaam vanuit Lelie zorggroep/Agathos) van het sociaal team aanwezig is, vallen diverse benamingen: 'verbinder', 'eerste contactpersoon'. "Noem me maar schakelfunctionaris'', besluit Van Rooijen.

"Tegenwoordig wordt van ons verwacht dat we patiënten niet alleen medisch behandelen, maar ook kijken naar andere oplossingen'', legt huisarts Martijn Daniëls uit. "Dan kunnen we doorverwijzen naar het sociaal team, maar vervolgens hebben we er nog weinig zicht op. Nu kunnen we met Eva persoonlijk overleggen.''

 

Chronisch

Daniëls en zijn collega Hans van den Brule hebben patiënten met chronische psychische problemen die de praktijk platlopen met lichamelijke klachten. Van den Brule: "Soms gaat daar eenzaamheid achter schuil. Wij kunnen mensen wel aanraden om een zinvolle dagbesteding te zoeken, maar zelf weten wij de weg niet in het aanbod in Bodegraven. Op dat punt kan Eva ondersteunen.''

Van Rooijen geeft een voorbeeld. "Hans verwees een patiënt naar mij die al heel lang psychische klachten heeft. Ik ben met hem in gesprek gegaan om te kijken op welke gebieden hij vastloopt. Hij gaf aan dat hij zich alleen voelde. Hij hield wel van wandelen, maar niet in zijn eentje. Toen heb ik gekeken welke mogelijkheden er voor hem zijn om met anderen te wandelen.''

Het lijkt zo gemakkelijk en voor de hand liggend, maar mensen gaan niet altijd uit zichzelf op zoek naar zulke activiteiten, weet Petra van den Berg van het sociaal team. "Soms zijn mensen heel passief geworden: die moet je activeren.'' Van Rooijen beaamt dat. "De een gaat zelf kijken als je een activiteit adviseert, bij anderen moet je een eindje meelopen. Soms komt de hulpvraag eerder van de omgeving dan van de persoon zelf.''

Van den Brule stelt dat mensen voor 'welzijn op recept' vaak in hun eigen gemeente terechtkunnen. "Er gebeurt in Bodegraven veel'', vindt hij. "Neem alleen al die Huizen van Alles. Ik ken patiënten die daar helemaal hun draai hebben gevonden. Vroeger moest je mensen doorverwijzen naar Gouda voor speciale dagactiviteiten. Maar er kan nog veel beter worden samengewerkt.''

Hoewel Van Rooijen pas sinds 1 februari bij hen werkt, vinden de huisartsen nu al dat de proef meerwaarde heeft en een vervolg verdient. Daniels: "De korte lijntjes zijn er nu en dat is positief.''

Van Rooijen heeft een inloopspreekuur op woensdag van negen tot tien uur in de huisartsenpraktijk aan de Bodelolaan en op donderdag van negen tot tien uur in het Zorgstation.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.