Hulp aan gezinnen

E-health toepassingen

Agathos zet e-health toepassingen zoals beeldbellen in voor de ambulante hulpverlening.

Bekijk het filmpje over e-health

Hulp aan gezinnen

Uw gezin is uniek

‘Ik heb nooit geweten dat zorgen om je kind je zo in beslag kunnen nemen.’ Een verzuchting die veel ouders herkennen. Als het met je kind of binnen je gezin niet goed gaat, kun je je als ouders heel machteloos voelen. Je haalt je van alles in je hoofd, loopt op je tenen en door de opmerkingen en adviezen van mensen in je omgeving ga je ook nog heel erg aan jezelf twijfelen. Doe ik het wel goed?

Het gezin is de plek waar kinderen veilig kunnen opgroeien, waar jongeren opgroeien in de fase naar volwassenheid en waar volwassenen liefdevolle relaties kunnen onderhouden. Daar horen ook momenten van meningsverschillen en ruzie maken bij. Je leert er opkomen voor jezelf maar ook respect hebben voor de mening van de ander, ruimte geven en ontvangen. Elk kind gedraagt zich op een manier die bij hem of haar hoort. Over het algemeen lukt het je als ouder wel om met deze verschillen om te gaan. Anders wordt het als je je zorgen maakt over het gedrag van je kind, je kind niet lekker in z’n vel zit of je niet weet hoe je het beste om kan gaan met het gedrag van je kind. Als deze periode te lang duurt, gaat het ten koste van jezelf, je kind en je relatie.

Professionele hulp

Als een van de gezinsleden bijvoorbeeld psychiatrische problemen, een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft, kan dit effect hebben op het hele gezin. Daarnaast is het als ouders niet zo makkelijk om op een goede manier de kinderen op te voeden als er relatieproblemen zijn.

Op zo’n moment is het belangrijk dat je om hulp vraagt en samen met een deskundige kijkt wat er aan de hand is en hoe we samen kunnen werken aan een oplossing. We doen dit vanuit de methode oplossingsgericht werken.

Het hulpaanbod van Agathos is breed: van een cursusavond, kortdurende ondersteuning tot aan een intensief traject. Van een steuntje in de rug tot intensieve begeleiding. Er zijn ook medewerkers die deskundig zijn op het gebied van kinderen en jeugd, zij bieden jeugdhulpverlening.

Wij geloven in een brede aanpak, daarom zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen die te maken hebben met problemen op verschillende gebieden. We maken hierbij gebruik van de basishouding Nieuwe Autoriteit, die je als ouder een manier aanreikt om je te versterken in de positie van opvoeder. Je leert je ook te richten op je eigen gedrag en niet alleen op het gedrag van je kind.

We betrekken het liefst het hele gezin en de omgeving daarbij. Ons streven is uw gezin in zijn kracht te zetten zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven. We combineren onze professionele hulpverlening graag met de inzet van mantelzorgers, familie en vrijwilligers uit bijvoorbeeld uw (kerkelijke) omgeving. Dit doen we vanuit de methode sociale netwerkversterking. Uiteraard alleen als u daar toestemming voor geeft.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw kind of gezin of maakt u zich zorgen? Neem gerust contact met ons op, onze medewerkers denken graag met u mee. U kunt ook de informatie in onze folder Hulpverlening gezinnen lezen.

Drechtsteden

Kerkbuurt 118, 3361 BL Sliedrecht

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.