Ons hulpaanbod | Agathos hulpverlening

begeleider en kind

Ons hulpaanbod

Zoekt u of zoek jij ondersteuning of begeleiding als je 't zelf even niet meer weet? Team Midden-Nederland biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.

Wij bieden intensieve hulpverlening bij psychische, sociale, relationele en gedragsproblemen. De hulpverlening bestaat uit begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek en opvoedondersteuning. De begeleiding varieert van een 'steuntje in de rug' tot een intensief hulpverleningstraject. Ons uitgangspunt is altijd uw situatie en de mogelijkheden en vaardigheden die u hebt, benaderd vanuit een oplossingsgerichte methode.

In ons team hebben we collega's die SKJ geregistreerd zijn en die extra geschoold zijn in bepaalde specialisaties

Ook bieden wij voorlichtingsavonden en workshops aan op het gebied van Autisme, Opvoeding, Psychische nood of andere thema''s. De inhoud van deze workshops is aan te passen op uw behoeften en wensen. Wij verzorgen deze voorlichtingsavonden en workshops kosteloos. Neem voor meer informatie contact op met onze collega llona de Roos (i.deroos@leliezorggroep.nl)

Wij geloven in de meerwaarde van een brede aanpak. We combineren onze professionele hulpverlening dan ook graag met inzet van mantelzorgers, familie en vrijwilligers uit de (kerkelijke) omgeving. Uiteraard met instemming van onze cliënten en met inachtneming van de regels rondom privacy.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.