Contact tussen ouder en kind

Begeleid wonen Reling

Contact tussen ouder en kind

Soms kunnen kinderen niet meer thuis wonen of kunnen ze om veiligheidsredenen niet bij hun ouders wonen. Toch is het voor de ontwikkeling van kind belangrijk om contact te houden met de ouders. Daarom is het goed dat er geregeld een bezoek plaatsvindt.

Tijdens een bezoek kan het gebeuren dat emoties hoog oplopen. Bijvoorbeeld omdat de ouders het niet eens zijn met de uithuisplaatsing of omdat er veel is voorgevallen tussen het kind en de ouder(s). Ook (psychiatrische) problemen of spanningen van de ouder(s) of het kind kunnen een bezoek negatief beïnvloeden. Daarom is het in sommige gevallen nodig dat er een begeleider aanwezig is bij het bezoek. De begeleider kan de ouder(s) tips geven in het contact met het kind en ingrijpen wanneer de veiligheid van het kind in het geding is.

Voor wie en hoe werken wij?
Ons team Begeleid bezoek werkt voor kinderen en hun ouders in heel Zuid-West Nederland (Zeeland en Goeree-Overflakkee). We zijn gespecialiseerd in de bezoekbegeleiding van ouder en kind om het contact te verbeteren en/of te onderhouden. We bieden een basis die nodig is voor het kind, om op een veilige manier omgang te hebben met de ouder. We werken volgens de richtlijnen van jeugdhulp en jeugdbescherming en de beroepscode voor de jeugdzorgwerker. We observeren de bezoeken en leggen dit vast in een rapportage. Waar nodig coachen we de ouder om op een veilige en prettige manier het contact met het kind te vergroten en te behouden. De doelen worden in samenspraak met een eventuele casusregisseur, ouders, kinderen en andere betrokkenen opgenomen in het zorgplan en worden regelmatig geëvalueerd. Ons team kan worden ingezet in zowel gedwongen kader (ondertoezichtstelling of voogdij) als op vrijwillige basis.

Waar vindt het bezoek plaats?
Afhankelijk van het veiligheidsrisico zal het bezoek plaatsvinden bij de ouder(s) of het kind thuis, in onze speciaal hiervoor ingerichte ruimte of op een andere neutrale locatie. Van tevoren worden afspraken gemaakt over de maximale bezoekduur.

Contact of meer informatie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Begeleid bezoek of bent u professional en wilt u iemand aanmelden? Neem dan contact op met Marga de Visser, telefoon 06 - 13 56 80 94 of mail naar m.devisser@leliezorggroep.nl.

Walcheren

Krooneveldweg 12A, 4332 BL Middelburg

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.