Samenwerking Noord Veluwe | Agathos hulpverlening

E-health toepassingen

Agathos zet e-health toepassingen zoals beeldbellen in voor de ambulante hulpverlening.

Bekijk het filmpje over e-health

Samenwerking Noord Veluwe

 

Samenwerking Noord Veluwe Jeugd

Per 1 april 2022 werkt Agathos ambulante hulpverlening (onderdeel van Lelie zorggroep) voor jeugdigen op de Noord Veluwe samen met Timon (hoofdaannemer), Eleos en Profila Zorg.

Vanuit specialistische kennis en ervaring wordt zo passende jeugdhulp in deze regio geboden. Oplossingsgericht en systematisch werken in de directe (leef)omgeving van de jeugdige staat hierbij centraal. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de inzet afgestemd via de ‘integrale zorgtafel’ van hierboven genoemde aanbieders; zodat kennis en ervaring op elkaar wordt afgestemd in het belang van de jeugdige en diens omgeving. Naast deze gezamenlijke inzet is het ook mogelijk om specifiek hulp van Agathos (of één van de andere aanbieders) te ontvangen.

Gezamenlijk bieden wij hulp die aanvullend is op elkaar, tegelijk kan er soms een stukje overlap zijn. In overleg met de verwijzer kan besloten worden een hulpvraag bij één van de andere partijen neer te leggen, dit kan een verkorte wachttijd betekenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze teamcoördinator Ingrid Kruik
mailadres: i.kruik@leliezorggroep.nl of telefoonnummer 06-13771303

Ook kunt u mailen naar: aanmeldingenveluwe@leliezorggroep.nl

Websites van onze samenwerkingspartners:
https://www.timon.nl/toegang/noord-veluwe/
www.eleos.nl
www.profilazorg.nl

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 26 40 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.