Missie en visie | Agathos hulpverlening

Hulpverlener en kinderen aan tafel

Missie en visie

Agathos is een christelijke hulpverleningsorganisatie op reformatorische grondslag. De Bijbel, het woord van God, vormt de basis van waaruit de medewerkers van Agathos werken. Het Bijbelboek Galaten 6 vers 10 benoemt de motivatie waaruit wij onze hulpverlening willen bieden. Agathos is het oud-Griekse woord voor ‘goed doen'. Agathos beoogt het goede, in de vorm van hulpverlening en diensten vanuit reformatorisch perspectief, te zoeken voor allen. Agathos heeft bijzondere aandacht voor het ‘goed doen' aan haar geloofsgenoten.

De identiteit van Agathos komt tot uitdrukking in de volgende visie op het leven, de cliënt en de hulpverlening:

  • Mensen hebben zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. "God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf" is de Bijbelse opdracht.
  • Ieder mens heeft recht op een warme en respectvolle bejegening, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur of dergelijke.
  • De hulpverlener verricht zijn/haar werk op een professionele manier.
  • De hulpverlener houdt rekening met en heeft respect voor de (christelijke) identiteit van de cliënt en neemt deze mee in de hulpverlening als de cliënt dit wenst.

Aandacht voor identiteit

De hulpverleners van Agathos hebben niet alleen oog voor de leefsituatie en de problemen van de cliënt maar er is in de hulpverlening ook aandacht voor zingeving en geloof. Ook in het teamoverleg komen naast de inhoudelijke onderwerpen ook regelmatig levensbeschouwelijke onderwerpen aan de orde.

Agathos beschikt over het keurmerk christelijke zorg. Dit keurmerk houdt in dat we een christelijke organisatie zijn die haar identiteit ook laat zien in de uitvoering van de hulpverlening.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.