Verwijzers | Agathos hulpverlening

Verwijzers

Heeft u behoefte aan advies voor uw cliënt / patiënt? Wilt u iemand doorverwijzen voor opvoedbegeleiding of intensieve hulp? Agathos biedt ambulante hulpverlening aan mensen met psychische, psychiatrische, sociale en/of verstandelijke beperkingen. Wij bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.

Aanmelden

Informatie over ons hulpaanbod, casusregie of een cliënt aanmelden? Neem contact met ons op.

Intensieve ambulante hulpverlening

Persoonlijke, relationele of gezinsproblemen kunnen tot onveilige situaties leiden. Gezinnen met problemen bieden wij een breed pakket, van opvoedondersteuning tot langer durende begeleiding. Onze cliënten met een beperking leren wij praktische vaardigheden. De ondersteuning die wij bieden is gericht op het versterken van de zelfregie, het opbouwen van een steunend netwerk en het voeren van casusregie. Daarbij vinden wij het cruciaal dat de probleemsituatie in zijn geheel wordt aangepakt, bij voorkeur binnen en met maximale steun vanuit de eigen sociale omgeving.

Casus regie

Wij nemen de rol op van coördinator zodat de ingezette ondersteuning aan een jeugdige of binnen een gezin goed verloopt. Wij dragen er zorg voor dat betrokken partijen werken volgens het principe van één kind-één gezin-één plan waarbij iedere partij verantwoordelijk is voor het eigen resultaatgebied binnen het plan.
Om dit te realiseren beleggen wij netwerkbijeenkomsten. Indien van toepassing gaan wij met partijen in gesprek voor het afstemmen van de interventies die uitgevoerd worden om de resultaten te behalen.

Onze hulpverleners

Onze hulpverleners zijn minimaal Mbo+, de meeste hulpverleners zijn HBO geschoold. Wij werken vanuit het Oplossingsgericht werken en Sociale netwerkversterking en zijn (indien van toepassing) SKJ-geregistreerd.  

Ons complete hulpaanbod vindt u hier.

Voor verwijzing of informatie: neem contact met ons op.

Voor veel medische handelingen in de wijk hebben onze verpleegkundigen een uitvoerinsgverzoek nodig van de betreffende huisarts. U kunt als verwijzer het uitvoeringsverzoek hier downloaden, invullen en naar ons retour zenden.

Methodieken

Wij werken met de volgende methodieken:

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.