Werkwijze Richtlijnen Jeugdhulp | Agathos hulpverlening

Jongere met koptelefoon

Werkwijze Richtlijnen Jeugdhulp

De ambulant hulpverleners van Agathos hulpverlening werken volgens de Richtlijnen jeugdhulp. Om effectiviteit te bevorderen heeft Agathos het werkdocument ‘Richtlijnen Jeugdhulp’ beschikbaar gesteld als praktische richtingaanwijzer in het werk. Dit document bevat per richtlijn een tabel waarin de belangrijkste acties en aandachtspunten staan én wat de werkwijze hierin is van Agathos. Dit helpt de medewerkers om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de richtlijnen.

Twee voorbeelden:

  • In de richtlijn 'Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp' heeft het netwerk een belangrijke rol. Binnen Agathos komt het betrekken en inzetten van het netwerk op verschillende plaatsen in het werkproces terug. In de tabel bij de richtlijn wordt dan verwezen naar de tools waarmee het netwerk in kaart wordt gebracht, zoals het netwerkschema en de netwerklijst. Hierdoor kunnen de medewerkers de betreffende richtlijn eenvoudiger toepassen.

  • Agathos hulpverlening werkt met e-health modules. Daarom wordt bij de beschrijving van de richtlijn ‘Scheiding’ verwezen naar de online hulpverleningsmodules 'Echtscheiding' en 'Relatieproblemen'.

Het werkdocument ‘Richtlijnen jeugdhulp’ is verweven in het reguliere werkproces van ambulant hulpverleners van Agathos. Zo doet de aanmeldcoördinator een eerste screening welke richtlijn van toepassing is, ambulant hulpverleners rapporteren welke richtlijn zij inzetten en daarnaast worden de richtlijnen, indien mogelijk, verwerkt in de doelen. Op verschillende manieren worden medewerkers gestimuleerd om met de richtlijnen te blijven werken, zo komt de toepassing van de richtlijnen terug in de coaching die zij ontvangen van de gedragswetenschappers.

Bekijk hier het werkdocument.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.