Hulp aan gezinnen

Werken met waardering, dat doen we bij Agathos. Beleef mee hoe we waardering brengen bij onze collega's!

Stap in de bus!

Agathos hulpverlening

Agathos hulpverlening

Agathos helpt jongeren, kinderen, volwassenen en gezinnen die vast (dreigen te) lopen. Hulp en begeleiding die bij u past!

Hulp aan gezinnen

Het gezin is de plek waar kinderen veilig kunnen opgroeien, waar jongeren opgroeien in de fase naar volwassenheid en waar volwassenen liefdevolle relaties kunnen onderhouden. Daar horen ook momenten van meningsverschillen en ruzie maken bij. Je leert er opkomen voor jezelf maar ook respect hebben voor de mening van de ander, ruimte geven en ontvangen. Het gezin als oefentuin voor je plek in maatschappij, kerk en gezin. 

Gezinsproblemen

Zijn er binnen het gezin problemen dan kan scheefgroei ontstaan waardoor gezinsleden niet meer tot hun recht komen. Dit kan gaan om relatie-, gedrags- of opvoedingsproblemen of een combinatie hiervan. Als ouders relatieproblemen hebben is het al niet meer zo makkelijk om op een goede manier de kinderen op te voeden. Heeft één van de kinderen gedragsproblemen dan kan daar zoveel aandacht en energie naar uitgaan dat het hele gezin in de knel kan komen. Ook als één van de gezinsleden psychiatrische problemen, een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft, kan dit effect hebben op het hele gezin. 

Hulpaanbod

Het hulpaanbod van Agathos is breed: van een cursusavond, kortdurende ondersteuning tot aan een intensief traject. Van een steuntje in de rug tot intensieve begeleiding.
Wij geloven in een brede aanpak en richten ons niet alleen op het probleem maar betrekken het liefst het hele gezin en de omgeving daarbij. Ons streven is uw gezin weer in zijn kracht te zetten zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven. We combineren onze professionele hulpverlening graag met inzet van mantelzorgers, familie en vrijwilligers uit bijvoorbeeld uw (kerkelijke) omgeving. Uiteraard alleen dan als u daar toestemming voor geeft.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw gezin of maakt u zich zorgen? Neem gerust contact met ons op, onze medewerkers denken graag met u mee. U kunt ook de informatie in onze folder  Hulpverlening gezinnen  lezen.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.