Geweldloos verzet | Agathos hulpverlening

Geweldloos Verzet

Geweldloos verzet

Veel ouders hebben dagelijks te maken met ernstig probleemgedrag van hun kinderen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld schoolverzuim, ‘foute’ vrienden en agressie. Er zijn ouders die pleiten voor een zogenaamde harde aanpak bij dit gedrag: straffen, dreigen en soms slaan. Het risico dat het uit de hand loopt is groot. Andere ouders geven toe in de hoop dat het de vrede zal herstellen. Tevergeefs, het kind zal het beleven als beloning voor het gedrag. Je kunt je als opvoeders in dergelijke situaties onmachtig voelen, zeker als je niet op één lijn zit. De methode Geweldloos Verzet geeft concrete instructies hoe je als opvoeder kunt reageren op het ongewenste gedrag van het kind.

Praktische aanpak

Het verschil met andere methodieken is dat de methode Geweldloos Verzet sterk gericht is op het doen. De methode reikt ouders praktische handvatten aan: Wat kan je als ouder doen, zodat dat je niet altijd toegeeft of in conflictsituaties belandt? De methode is breed toepasbaar, ook als er in het gezin sprake is van iemand met autisme, ADHD enz. Met name bij jongeren die moeite hebben met grenzen is Geweldloos Verzet zeer bruikbaar.

Grootste zorgen eerst

Bij Geweldloos Verzet worden eerst de twee meest zorgelijke gedragingen aangepakt. De hulpverlener heeft daarbij vooral een coachende rol richting de opvoeders. Stapsgewijs leer je als opvoeder nieuwe vaardigheden. Zo ervaar je snel weer meer regie. Dit verandert je houding naar je kind(eren) waardoor gedrag dat als zorgelijk benoemd werd, vaak ‘vanzelf’ verdwijnt. Sterk aan deze methode is dat je als ouders verandert en hierdoor nieuwe uitdagingen aangaat, ook als de hulpverlening gestopt is.

U kunt hier de folder Geweldloos verzet downloaden.

Maakt u zich zorgen over uw kind of gezin? Agathos biedt hulp op diverse locaties in Nederland. Zoek op het onderstaande kaartje een locatie bij u in de buurt en meld u aan voor hulp.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.