Hulpverlening in coronatijd: 'Onder de indruk van de veerkracht van mensen'

Hulpverlening in coronatijd: 'Onder de indruk van de veerkracht van mensen'

Hulpverlening in coronatijd: 'Onder de indruk van de veerkracht van mensen'

Hoe kunnen we onze cliënten de beste zorg geven, rekening houdend met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen? Die vraag stelde de Ambulante Hulpverlening van Agathos zich, toen de eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland werden vastgesteld.  Maatwerk bieden bleek cruciaal. “Per cliënt hebben we bekeken: is het haalbaar om op afstand zorg te verlenen of is een fysiek bezoek noodzakelijk?”, aldus Emelia van de Voorde, regiomanager Groene Hart.

Een groot deel van de hulpverlening vond op afstand plaats. Per telefoon of beeldverbinding. Dat ging verrassend goed. “Natuurlijk is het niet altijd ideaal. Hulpverleners missen bijvoorbeeld terloopse observaties. Aan de andere kant heeft het ook voordelen: digitaal contact in de thuissituatie geeft soms wel op een leuke manier reuring, ook voelen sommige cliënten  zich minder afhankelijk van zorg als het op afstand is. En soms zijn korte, frequente contacten beter dan één wat langer contactmoment. Dat is op deze manier gemakkelijker te realiseren.”

Agathos was sowieso al bezig met beeldzorg, dat is nu in een stroomversnelling gekomen. Als de coronacrisis voorbij is, zullen positieve ervaringen met digitale hulpverlening een vervolg krijgen.

De situatie vereiste de nodige flexibiliteit van medewerkers en die was er gelukkig. Normaal begeleidt Agathos bijvoorbeeld kinderen op school, nu moest dat soms thuis.

De gevolgen van de coronauitbraak en de maatregelen ontgingen uiteraard ook de cliënten niet. “Soms was het heftig wat we meemaakten: mensen die dieper wegzakken, op straat gaan dwalen, gezinnen waar de spanningen hoog oplopen. Aan de andere kant ben ik onder de indruk geraakt van wat ik hoorde over de veerkracht van mensen: sommige cliënten werden krachtiger, zelfstandiger en sloegen zich er goed doorheen. Ze konden bijvoorbeeld een beroep doen op hun netwerk. Dat wat je normaal wilt, zag je nu gebeuren. Het besef in de samenleving ‘we moeten omzien naar elkaar’ speelt hierbij een rol. Zo brengt deze crisis dus ook iets goeds teweeg.”

Dit verhaal komt uit het digitale magazine ‘Lelie in coronatijd’ waarin we als organisatie terugblikken op onze zorg-en hulpverlening in de beginperiode van de coronacrisis. Klik hier om het hele magazine te downloaden.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.