Verbindend opvoeden in een groep

Verbindend opvoeden in een groep

Verbindend opvoeden in een groep

Succesvolle pilot: cliënten gaan samen in gesprek

Samen met andere ouders de opvoeding bespreken als je met je handen in het haar zit? Ervaringen uitwisselen met andere opvoeders? Dat voelt misschien spannend of als een te hoge drempel. Maar juist dat deden een tiental ouders tijdens de training Verbindend Opvoeden, gegeven door drie hulpverleners van Agathos hulpverlening. In 2023 startte deze pilot waarbij meerdere cliënten groepsbegeleiding ontvingen. Aan de hand van de methode Nieuwe Autoriteit gingen zij tijdens verschillende bijeenkomsten samen in gesprek. En ze kijken er positief op terug!

Onderling gesprek stimuleren
Deze groepsbegeleiding stimuleert interactie tussen cliënten met eenzelfde soort hulpvraag. Hulpverlener Gerdien vertelt: “Denk aan vragen over de opvoeding en hoe om te gaan met situaties waarin ouders zich machteloos voelen. Het uitwisselen van deze (leer)ervaringen bevordert de onderlinge communicatie. Ouders vonden zo herkenning.” Naast dit groepsaanbod ontvangen deze ouders thuis individuele ambulante hulpverlening. De handvatten uit de groepsbijeenkomsten nemen ze mee naar huis en werken de ouders thuis verder uit, samen met de ambulant begeleider.

Herkenning en verbinding
“We vonden de avonden echt verbindend en effectief. Het was mooi om meerdere ouders/opvoeders bij elkaar te zien en te horen hoe ze samen nadachten over de onderwerpen die langs kwamen. Je zag onderlinge herkenning. Uiteraard is het een pilot, dus we gaan nog verder schaven aan de vorm en inhoud, maar we zijn nu al erg tevreden met het resultaat. Het is een positief signaal dat de opvoeders meer avonden willen”, vertelt hulpverlener Gerdien. De trainers hebben ruime ervaring met de methodiek Nieuwe Autoriteit, daarom is deze groepsbegeleiding een mooie manier om gezamenlijk aandacht te besteden aan dit onderwerp en vragen te beantwoorden. Bij deze vorm van opvoedondersteuning is er meer focus en aandacht, omdat ouders echt tijd vrij maken om hieraan te werken.

Het ijzer smeden als het koud is
Tijdens het evaluatiemoment blijkt dat de ouders de groepsbijeenkomsten gemiddeld het cijfer 8 geven. Dat is een prachtig resultaat. De cliënten waardeerden vooral de mogelijkheid om ervaringen te delen en vonden de warmte, geduld en transparantie van de trainers fijn. ‘Mij is vooral de escalatieladder bijgebleven. Er is altijd mogelijkheid tot herstel’, deelt een van de ouders. De hulpverleners die betrokken waren, merkten positieve veranderingen op bij cliënten, zoals bewustwording van basishoudingen. Met de basishouding leren ouders om in een verhitte situatie met hun kind de reactie uit te stellen. Dat helpt ruzie en escalatie voorkomen, oftewel ‘het ijzer smeden als het koud is’.

Succesvolle pilot
Hulpverlener Gerdien benadrukt de toegevoegde waarde van dit aanbod en gaat samen met andere hulpverleners aan de slag om dit in 2024 voort te zetten. De interactieve opzet van de training heeft niet alleen nieuwe inzichten opgeleverd, maar ook een positieve dynamiek binnen de groepen gecreëerd. Het streven is om in 2024 opnieuw een training te starten.

De methodiek Nieuwe Autoriteit is een basishouding van waaruit opvoeders kunnen handelen met als doel om het gevoel van machteloosheid te verminderen en zich te versterken in hun positie als opvoeder.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.