Meer grip op emoties door de inzet van apps

Meer grip op emoties door de inzet van apps

Meer grip op emoties door de inzet van apps

Sonja (15) heeft moeite met het reguleren van haar emoties. Ze kan snel boos worden, wat soms ruzie met haar ouders veroorzaakt. Henrieke (ambulant hulpverlener bij Agathos) begeleidt Sonja met behulp van de app ‘Feelee’. In deze app vult Sonja in hoe ze zich iedere dag voelt. Tijdens de begeleidingsgesprekken bespreekt ze samen met Henrieke hoe de afgelopen week is gegaan.

Hulpverlener Henrieke heeft Sonja geholpen met het installeren van de app op haar telefoon, het aanmaken van een account en gaf uitleg over het doel en gebruik van de app.

Wat is de Feelee app?
De app Feelee past zich aan naar je leeftijd. Het is mogelijk om een dagelijkse reminder te krijgen, zodat je niet vergeet om de app te gebruiken. Elke dag doorloop je deze stappen:

 • Hoi, hoe voel je je?
  Klik op een van de drie smileys (goed, oké en niet oké)
 • Maak het gevoel specifieker:
  Keuze ‘oké’ -> bijv. onverschillig, verward, kalm
 • Hoe komt het dat je je zo voelt?
  Typ bijv.: agenda, verrassing, gesprek
 • Wat ben je aan het doen?
  Bijv. relaxen, huiswerk, televisie, niets
 • En met wie ben je?
  Bijv. alleen, relatie, huisgenoten, huisdieren

Als dit ingevuld is, verschijnt een grafiek met welke emoties je de afgelopen dagen hebt ervaren.

Aanvulling op de hulpverlening
Deze app laat zien hoe Sonja zich de afgelopen week voelde. Tijdens het begeleidingsgesprek met Henrieke, eens per week, is het soms lastig voor haar om terug te halen wanneer ze zich (niet) goed voelde. Nu kijken Sonja en Henrieke tijdens het gesprek samen in de app naar de verschillende emoties die Sonja heeft ervaren. Op deze manier kan de hulpverlener de cliënt beter en gerichter begeleiden. 

Sonja: ‘Ik voelde een keer een heftige emotie. Nadat ik de Feelee app had ingevuld, voelde ik me een stuk rustiger.’

Het gebruik van apps is één van de vormen van e-health die Agathos gebruikt binnen de ambulante hulpverlening. Kijk op de pagina https://www.agathos-hulpverlening.nl/e-health voor meer informatie over onze online hulpverlening. 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.